Rejestracja Żetonowa - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracje

Szybkie odświeżanie

OTWARTE
NIEAKTYWNE
I tura rejestracji, od: 2016-02-22 16:45:00, do: 2016-02-27 23:59:00, limit wydanych żetonów: 1x19-BN-SEM
I tura rejestracji, od: 2016-02-22 16:45:00, do: 2016-02-25 23:59:00, limit wydanych żetonów: 1x19-BN-SEM
I tura rejestracji, od: 2016-02-19 16:00:00, do: 2016-02-21 23:59:00, limit wydanych żetonów: 6x2429-S-SPEC-IV 4x2429-S-SPEC-V
I tura rejestracji, od: 2016-02-19 08:00:00, do: 2016-02-21 23:59:00, limit wydanych żetonów: 1x21-KONW-30 2x21-MOD-30
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I stopnia, jednolitych magisterskich oraz II stopnia – nie objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016, od: 2016-02-16 14:00:00, do: 2016-02-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xLEK
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia – objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016, od: 2016-02-29 11:00:00, do: 2016-03-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xLEK
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I stopnia, jednolitych magisterskich oraz II stopnia – nie objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016, od: 2016-02-16 14:00:00, do: 2016-02-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xLEK
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia – objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016, od: 2016-02-29 11:00:00, do: 2016-03-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xLEK
Studenci studiów stacjonarnych (I stopnia, jednolitych magisterskich oraz II stopnia – nie objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016), od: 2016-02-16 08:00:00, do: 2016-02-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xMODHS
Studenci studiów stacjonarnych II stopnia – objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016, od: 2016-02-29 12:00:00, do: 2016-03-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xMODHS
I tura rejestracji, od: 2016-02-15 08:00:00, do: 2016-02-17 23:59:00, limit wydanych żetonów: 3xMOD
I tura rejestracji, od: 2016-02-18 09:00:00, do: 2016-02-22 23:59:00, limit wydanych żetonów: 1x23-PDW 1x23-PDYP 1x23-PFAK
I tura rejestracji, od: 2016-02-21 09:00:00, do: 2016-02-28 23:59:00, limit wydanych żetonów: 1x23-PDW 1x23-PDYP 1x23-PZESP
I tura - Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I stopnia, jednolitych magisterskich oraz II stopnia – nie objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016), od: 2016-02-16 12:00:00, do: 2016-02-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xWF
II tura + giełda - Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I stopnia, jednolitych magisterskich oraz II stopnia – nie objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016), od: 2016-02-19 00:01:00, do: 2016-02-20 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xWF , tura z giełdą
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia – objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016, od: 2016-02-29 15:00:00, do: 2016-03-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xWF
I tura - Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I stopnia, jednolitych magisterskich oraz II stopnia – nie objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016), od: 2016-02-16 12:00:00, do: 2016-02-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xWF
II tura + giełda - Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I stopnia, jednolitych magisterskich oraz II stopnia – nie objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016), od: 2016-02-19 00:01:00, do: 2016-02-20 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xWF , tura z giełdą
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia – objęci rekrutacją śródroczną 2015/2016, od: 2016-02-29 15:00:00, do: 2016-03-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 2xWF